İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ
Konuralp İnşaat A.Ş. en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında saymaktadır.
Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini tahaahüt ederiz:

- Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
- İSG Konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
- Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına uymak;
- Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan alt yüklenici çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
- Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası'nın periyodik olarak gözden geçirmek.
BİZİ TAKİP EDİN
KONURALP İNŞAAT
+90 312 447 80 84