SOSYAL SORUMLULUK
Konuralp İnşaat A.Ş. Sosyal Sorumluluk Bilincinde Gerçekleştirdiği Faaliyetler
İşletmeler, sadece üretim ve satış yapan klasik kuruluşlar değil, halka karşı sosyal sorumluluğu olan çağdaş kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu sosyal sorumluluğun ana hatları da doğaldır ki, içinde faaliyet gösterilen ulusların kültürlerinden etkilenmektedir. Türk kültürünün özellikle davranışsal boyutunda paylaşımcı ve samimi yaklaşımlar ön plana çıkar. Konuralp İnşaat A.Ş. olarak yıllardır çok sektörlü, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunduğumuzdan, toplumla aramızda sağlıklı iletişim kanalları oluşturmak kaçınılmaz bir olgudur. Bu iletişim kanalları da tabii ki bireylere birebir fayda sağlayabilecek alanları kapsamalıdır.
BİZİ TAKİP EDİN
KONURALP İNŞAAT
+90 312 447 80 84